Acción piloto de apoio a PEMEs no desenvolvemento de novos produtos e servizos innovadores mediante o uso de ferramentas de deseño centrado no usuario
O prazo de solicitude está pechado